KONTAKT

SCROL Sp. z o.o.

Siedziba i magazyn

ul. Polna 11A
80-209 Chwaszczyno
e-mail: biuro@scrol.pl
tel: +48 58 661 35 28
tel: +48 830 814 800

Dane rejestrowe

SCROL Sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 10A
NIP 586-218-28-17
REGON 220327630
KRS 0000564091
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 500 000 zł, opłacony w całości.

Masz pytania? Napisz do nas

SCROL
ul. Polna 11A
80-209 Chwaszczyno